Ennakkorekisteröitymislomake
Visitor registration

Tervetuloa messuille!

Rekisteröidy messukävijäksi ennakkoon. Täytä oheinen lomake, paina rekisteröidy-painiketta ja tulosta sisäänpääsyyn oikeuttava rintakortti.

Rekisteröitkö kerralla useamman henkilön? Voit rekisteröidä messukävijäksi useamman henkilön. Ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen, klikkaa rekisteröi lisää -painiketta. Tulosta jokainen kortti erikseen.

Welcome to the Exhibition!

Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket you are entitled to a free entrance.

Do you want to register several persons? You can register several persons at once. After the first registration press "register more". The information filled earlier will stay on the form for the following registrations. Print all the barcode cards separately.

Kutsuja/Inviter*
Valitse listasta kutsujayritys. Ellei tiedossa, valitse Expomark Oy (messujärjestäjä).
Choose the inviting company or if not known, please choose Expomark Oy (Fair organizer)

Etunimi/First name*

Sukunimi/Last name*

Tehtävänimike/Title

Yritys/Company*
Jos olet yksityishenkilö, laita tähän kohtaan viiva (-). Huom! Rintakorttiin mahtuu noin 25 merkkiä, merkkien leveydestä riippuen.

Lähiosoite/Address*

Postinumero/Postal code *
     Postitoimipaikka/City or town*

Maa/Country*

Sähköpostiosoite/E-mail*

Edustamanne toimiala (useampi vastaus mahdollinen) / Represented business sector (multiple answers possible) *
MAATALOUS, METSÄTALOUS / AGRICULTURE, FORESTRY
TEOLLISUUS / INDUSTRY
--Energiateollisuus / Energy industry
--Elintarviketeollisuus / Food industry
--Metsäteollisuus / Forest industry
--Kemianteollisuus / Chemical industry
--Teknologia-, metalli- ja konepajateollisuus / Technology, metal and mechanical engineering industry
--Sähkö- ja elektroniikkateollisuus / Electrical and electronics industry
--Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus / Machinery and equipment repair, maintenance and installation
--Muu teollisuus / Other industries
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO, JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINTA / ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESI, JÄTEHUOLTO JA YMPÄRISTÖ / WATER, SEWAGE, WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENT
RAKENTAMINEN, TALOTEKNIIKKA / CONSTRUCTION, TECHNICAL BUILDING SERVICES
KULJETUS JA VARASTOINTI / TRANSPORT AND STORAGE
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA / WHOLESALE AND RETAIL TRADE
KIINTEISTÖALAN TOIMINTA / REAL ESTATE
SUUNNITTELU, KONSULTOINTI, TUTKIMUSTOIMINTA / DESIGN, CONSULTING, RESEARCH
JULKINEN HALLINTO / PUBLIC ADMINISTRATION
KOULUTUS / EDUCATION
MUU PALVELUTOIMINTA / OTHER SERVICES
Muu, mikä/Other, what
Muu, mikä/Other, what:

Edustamanne tehtäväalue / Job area*
Yritysjohto, hallinto / Corporate management, administration
Työnjohto / Labor management
Tuotanto, käyttö / Production, operation
Suunnittelija, asiantuntija / Designer, expert
Myynti, markkinointi / Sales, Marketing
Opiskelija / Student
Yksityishenkilö / Private person
Muu, mikä/Other, what
Muu, mikä/Other, what: